- หน้าหลัก
หน้าหลัก
- เกี่ยวกับสถานี
ประวัติสถานี
คำสั่งสถานี
พื้นที่รับผิดชอบ
สถานะกำลังผล
ผู้บังคับบัญชา
สายการบังคับบัญชา
กต.ตร
วิสัยทัศน์
- ฝ่ายงานต่างๆ
งานป้องกันปราบปราม
งานสืบสวน
งานสอบสวน
งานจราจร
งานอำนวยการ
- ผลงาน
ผลงานการจับกุม
- โครงการ
โครงการที่น่าสนใจ
- ชุมชนต่างๆ
ชุมชนต่างๆ
- ติดต่อสถานี
แผนที่สถานี
กองบังคับการตำรวจนครบาล 3
สน.มีนบุรี
สน.หนองจอก
สน.ร่มเกล้า
สน.จรเข้น้อย
สน.ลาดกระบัง
สน.นิมิตรใหม่
สน.ฉลองกรุง
สน.สุวินทวงศ์
สน.ลำผักชี
สน.ประชาสำราญ
สน.ลำหิน
 ค้นหาข้อมูลสำคัญ
เบอร์โทรศัพท์
ตรวจสลากฯ
โทรศัพท์ฉุกเฉิน  
รหัสไปรษณีย์
ราคาทองคำ  
 หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด  
คม-ชัด-ลึก
ฐานเศรษฐกิจ
ผู้จัดการ ออนไลน์
มติชนรายวัน
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
สยามธุรกิจ
แนวหน้า
ไทยโพสต์

website-hit-counters.comวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยม และยุทธศาสตร์ของสถานีตำรวจนครบาลจรเข้น้อย

วิสัยทัศน์

ลดความทุกข์  มอบความประทับใจ  เร่งแก้ไขปัญหา

พันธกิจ

พันธกิจ (หลัก)

1. รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

2. ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบ  เรียบร้อย และการให้ความปลอดภัยแก่บุคคลสำคัญ ประชาชน ตลอดจนการให้บริการช่วยเหลือประชาชน

3.  ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น อันเกี่ยวกับความผิดอาญา

4.  ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

5.  ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและอำนวยความสะดวกด้านจราจร

พันธกิจ (รอง)

1.  บูรณาการร่วมกับหน่วยตำรวจหรือหน่วยงานอื่นที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

2.  ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่น หรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมตำรวจ เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญาและการรักษาความสงบเรียบร้อย ตามความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละพื้นที่

4.  ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

พันธกิจ (สนับสนุน)

1.  กำหนดยุทธศาสตร์รวมทั้งวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ เสนอแนะการปฏิบัติงานตามหน้าที่2.  ควบคุม ตรวจสอบ แนะนำหน่วยงานในสังกัดและตำรวจหน่วยงานอื่นที่อยู่ในพื้นที่ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

 

3.  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล การเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และทรัพย์สินอื่น

 ค่านิยม

รู้หน้าที่      สามัคคี       มีวินัย

 

ยุทธศาสตร์ 

 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ  ดังนี้ 

 

1. ด้านการบริหารเพื่อการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน

2. ด้านการป้องกันอาชญากรรม 

3. ด้านการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม 

4. ด้านการอำนวยความยุติธรรม 

5. ด้านความมั่นคงของชาติ และด้านกิจการพิเศษ 

6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี

 

 

 

 

 

สถานีตำรวจนครบาลจรเข้น้อย เลขที่ 140 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร 0-2326-9056 แฟกซ์ 0-2326-8120

ผู้ดูแลระบบ จ.ส.ต.หญิง บุญญาภา  มีโชค  ([email protected]) , ส.ต.อ.ธัศศวุฒิ ไกรสมุทร ([email protected])